ФАКУЛЬТЕТ ТРАНСПОРТНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Комерційна авіація є однією з найскладніших і одночасно – найцікавіших галузей сучасної еко- номіки. Екологічні проблеми, фінансові кризи, прояви тероризму, висока вартість літаків, унікаль- ність обладнання та програмного забезпечення формують жорсткі вимоги щодо професіоналізму персоналу авіапідприємств.

Ними й зумовлена поява у НАУ факультету транспортних технологій, який здійснює підготовку висококваліфікованих авіаційних фахівців, проводить науково-дослідну і науково-технічну діяльність у високотехнологічних і наукоємних галузях аеронавігації, радіотехніки, телекомунікацій, авіоніки, електроніки, автоматики та управління. Діяльність факультету здійснюється відповідно до рекомендацій міжнародних організацій ІСАО, EUROCONTROL, EASA, ITU, IEEE, CNS/ATM.

Підготовка здійснюється за освітніми ступенями «Бакалавр» та «Магістр». Освітня програма націлена на забезпечення компетентностей у сферах:

- організації та технології авіаційних пасажирських та вантажних перевезень;

- операції у мультимодальних транспортних терміналах та логістичнихцентрах;
- застосування інформаційних технологій для професійних цілей.

Освітня програма передбачає вивчення професійно-орієнтованих дисциплін на всіх курсах, освоєння методик оптимізації транспортних процесів, сучасних інформаційних технологій (LINDO, MATLAB, AMADEUS тощо), проходження виробничих практик на провідних підприємствах. Програма орієнтована на підготовку персоналу для різних підприємств авіаційної галузі:

- авіакомпаній;

- аеропортів;

- хендлінгових компаній;

- логістичних компаній;

- транспортно-експедиційних компаній;

- туристичних агентств;

- державної авіаційної адміністрації.

Крім того, студенти мають можливість вибрати групу з англійською мовою навчання, що забезпечене сертифікованими викладачами.

Навчаючись, ви здобудете відмінні знання та знайдете друзів на все життя. Тут підтримується політика поваги до індивідуального та мультикультурного різноманіття і розуміння необ- хідності навчання впродовж усього життя.

СПЕЦІАЛЬНОСТІ ФТТ:

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 275 – «ТРАНСПОРТНІ ТЕХНОЛОГІЇ»

Спеціалізація: 275.04 – «Транспортні технології (на повітряному транспорті)»:

- «Організація перевезень і управління на транспорті (повітряному)»

- «Організація авіаційних робіт і послуг»

- «Автоматизація перевезень і управління на транспорті (повітряному)»

- «Автоматика та автоматизація авіаційних робіт і послуг»

- «Мультимодальний транспорт і логістика»

- «Транспортні системи (на повітряному транспорті)»

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 073 – «МЕНЕДЖМЕНТ»

Спеціалізація: «Логістика»

Follow us

© Copyright Aviator 2018. All Rights Reserved.