НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ АЕРОПОРТІВ

Містобудування, архітектура, будівництво, дизайн інтер’єрів та промисловий дизайн є одними з найбільш актуальних та важли- вих складових комфортного існування, плідної праці, повноцінного відпочинку, благоустрою та територіального розвитку людства. До вирішення саме цих питань готують слухачів Навчально-наукового інституту аеропортів.

Своїм корінням та історією інститут сягає витоків створення Національного авіаційного університету (1933). Тут вда- ло поєдналися в одне ціле 3 потужні напрями – архітектура, дизайн та будівництво. Це дає можливість під- готованим тут науковцям і фахівцям працювати над повним циклом облаштування оточуючого середовища: від аналізу містобудівного стану території та внесення проектних пропозицій до будівництва споруд і оформлення їх інтер’єрів.

Навчальна підготовка студентів здійснюється із використанням новітніх мультимедійних технологій, сучасного лабораторного обладнання, у співпраці із науково-дослідними та профільними організаціями.

Підвищення освітнього рівня студентів та розширення їхньої професійної обізнаності забезпечуються проведенням низки додаткових заходів – архітектурних читань, майстер-класів, презентацій сучасного обладнання, участю у фахових виставках, конференціях, круглих столах.

СПЕЦІАЛЬНОСТІ НН ІАП:

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 022 – «ДИЗАЙН»

Спеціалізація: «Дизайн» (за видами діяльності)

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 191 – «АРХІТЕКТУРА ТА МІСТОБУДУВАННЯ»

Спеціалізація: «Дизайн архітектурного середовища»

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 192 – «БУДІВНИЦТВО ТА ЦИВІЛЬНА ІНЖЕНЕРІЯ»

Спеціалізації:
- «Промислове і цивільне будівництво»
- «Автомобільні дороги і аеродроми»

Follow us

© Copyright Aviator 2018. All Rights Reserved.