ЮРИДИЧНИЙ ІНСТИТУТ

Національний авіаційний університет розпочав підготовку фахівців юридичного спрямування в 2000 році, коли за ініціативи керівників підприємств і установ авіатранспортної галузі тут було відкрито спеціальність «Правознавство».

Сьогодні Навчально-науковий юридичний інститут є структурним підрозділом університету, який здійснює підготовку та перепідготовку фахівців-юристів за програмами освітніх ступенів: «Бакалавр», «Спеціаліст», «Магістр».

Особливістю інституту є додаткова профілізація в галузі космічного і повітряного права, підготовка на базі інформаційно-аналітичного центру Міжнародної організації цивільної авіації (ІКАО), стажування в юридичних відділах авіапідприємств та авіакомпаній та у відповідних міжнародних організаціях.

Можливе навчання англійською мовою протягом усього терміну навчання. Інститут має в своєму складі 5 кафедр: теорії та історії держави і права; конституційного та адміністративного права; кримінального права і процесу; цивільного права і процесу; господарського, повітряного та космічного права. Для проведення ділових ігор в інституті організовано і належним чином обладнано залу судових засідань. Також функціонує криміналістична лабораторія, укомплектована унікальною технікою, стендами та наочними посібниками. Крім того, в інституті запроваджено майстер-класи провідних українських і зарубіжних правознавців.
Потреби професорсько-викладацького складу і студентів у навчально-методичній, науковій літературі, фахових періодичних виданнях забезпечує методичний кабінет (бібліотека) інституту.

Інститут має фахове видання – «Наукові праці Національного авіаційного університету. Серія: юридичний вісник «Повітряне і космічне право».

З метою залучення студентів до практичної роботи правників в інституті успішно працює юридична консультація «Юридична клініка», на базі якої закріплюються теоретичні знання, отримані студентами інституту в процесі навчання, формуються навички практичної і наукової діяльності студентів.

Особливу увагу ЮІ приділяє розвитку наукових зв’язків із провідними вищими навчальними закладами Кореї, Хорватії, Нідерландів, Польщі, Сирії, США, Білорусі, Франції тощо.

СПЕЦІАЛЬНОСТІ НН ЮІ:

081 – «ПРАВО»

Спеціалізація: «Правознавство»

Follow us

© Copyright Aviator 2018. All Rights Reserved.