ПІД КРИЛОМ КІІЦА

Академія цивільної авіації є єдиним вищим навчальним закладом у Республіці Казахстан і Центральній Азії взагалі, який здійснює підготовку висококваліфікованих інженерів та техніків льотного, технічного та обслуговуючого персоналу складу цивільної авіації, а також перепідготовку і підвищення кваліфікації фахівців у сфері цивільної авіації. Цікава Академія ще й тим, що буквально вийшла з-під крила київського «авіаційного»...

БАЗА

Сьогодні Академія здійснює підготовку в очній, заочній та дистанційній формах по скорочених освітніх програмах, ОКР «Бакалавр» та «Магістр». Навчання проводиться державною мовою, однак, зважаючи на популярність закладу, створені полімовні групи з викладанням дисциплін англійською. Для зручності навчально-лабораторний корпус та гуртожиток компактно розташовані на території кампуса.

Для відточування навичок в Академії використовуються нові навчальні тренажери Tecnam для візуальних польотів, універсальний тренажер FNPT-II для тренування інструментальних польотів та тренажери літаків Airbas-320 і Boeing-737 для тренування МСС-курсу (взаємодія численного екіпажу). Крім того, на аеродромі Боралдай відкрився технічний центр Академії з обслуговування 10 навчальних літаків Tecnam-P2002 та Tecnam-P92JS.

ДОСЯГНЕННЯ

Сьогодні структура Академії цивільної авіації радикально модифікована. В контексті міжнародного досвіду акцент робиться на підготовку та перепідготовку авіаспеціалістів через навчальні центри та програми, які відповідають нормам ІКАО та EASA.

Для забезпечення безпеки польотів на базі Академії відкрито Навчальний центр ІКАО з авіаційної безпеки для Ка- захстану на Середньої Азії. Проведено перші курси з подальшою видачею сертифікатів національного та міжна- родного рівнів.

Одночасно підписаний меморандум між Академією та льотною школою Patria (Фінляндія) про спільну підготовку пілотів та створення Казахстанської льотної школи. Також прийнято рішення про відкриття навчальних центрів по PART-FCL з підготовки пілотів та PART- 147, які здійснюватимуть підготовку технічного персоналу категорій A, B1 та B2 (механік, технік-механік, технік-авіонік). Крім того, Академією підписаний договір з Латвійським інститутом тран- спорту та зв’язку про спільну підготов- ку авіаспеціалістів.

БАЗА

Сьогодні Академія здійснює підго- товку в очній, заочній та дистанційній формах по скорочених освітніх програмах, ОКР «Бакалавр» та «Магістр». Навчання проводиться державною мовою, однак, зважаючи на популярність закладу, створені полімовні групи з викладанням дисциплін англійською. Для зручності навчально-лабораторний корпус та гуртожиток компактно розташовані на території кампуса.

Для відточування навичок в Академії використовуються нові навчальні тренажери Tecnam для візуальних польотів, універсальний тренажер FNPT-II для тренування інструментальних польотів та тренажери літаків Airbas-320 і Boeing-737 для тренування МСС-курсу (взаємодія численного екіпажу). Крім того, на аеродромі Боралдай відкрився технічний центр Академії з обслуговування 10 навчальних літаків Tecnam-P2002 та Tecnam-P92JS.

ДОСЯГНЕННЯ

Сьогодні структура Академії цивільної авіації радикально модифікована. В контексті міжнародного досвіду акцент робиться на підготовку та перепідготовку авіаспеціалістів через навчальні центри та програми, які відповідають нормам ІКАО та EASA.

Для забезпечення безпеки польотів на базі Академії відкрито Навчальний центр ІКАО з авіаційної безпеки для Казахстану на Середньої Азії. Проведено перші курси з подальшою видачею сертифікатів національного та міжнародного рівнів.

Одночасно підписаний меморандум між Академією та льотною школою Patria (Фінляндія) про спільну підготовку пілотів та створення Казахстанської льотної школи. Також прийнято рішення про відкриття навчальних центрів по PART-FCL з підготовки пілотів та PART- 147, які здійснюватимуть підготовку технічного персоналу категорій A, B1 та B2 (механік, технік-механік, технік-авіонік). Крім того, Академією підписаний договір з Латвійським інститутом транспорту та зв’язку про спільну підготовку авіаспеціалістів.

Для кращої теоретичної підготовки 13 студентів до навчального процесу залучаються зарубіжні вчені та фахівці; підвищується за кордоном кваліфікація викладачів та випускників по лінії ІКАО, EASA та IATA; для отримання практичних навичок збільшується об’єм льотної практики відповідно до норм ІКАО. А завдяки спільній кафедрі на базі Авіаційно-технічного центру Міжнародного аеропорту Алма-Ати інженерно-технічний студентський склад упродовж усього навчального року має змогу проходити навчальну практику на базі аеропорту.

АННА КАЗАКОВА

Follow us

© Copyright Aviator 2018. All Rights Reserved.