ЦЕНТР МІЖНАРОДНОЇ ОСВІТИ

Національний авіаційний університет – один із провідних ВНЗ України, який здійснює підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації бакалаврів та магістрів.

За майже 85 років існування близько 50 років Національний авіаційний університет приймає на навчання іноземців. За цей час було підготовано більш як 200 тисяч фахівців, які сьогодні є гордістю та візитівкою НАУ у 140 країнах світу.

ПАРТНЕРИ УНІВЕРСИТЕТУ В ОСВІТНЬО-НАУКОВІЙ СФЕРІ

- Європа – 78 ВНЗ

- Країни СНД – 27 ВНЗ

- Близький Схід – 4 ВНЗ

- Далекий Схід – 19 ВНЗ

- Латинська Америка – 4 ВНЗ

СПЕЦІАЛЬНОСТІ ПІДГОТОВКИ ЦМО (бакалавр/магістр):

 • Дизайн
 • Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
 • Філологія
 • Економіка
 • Психологія
 • Соціологія
 • Журналістика
 • Облік і оподаткування
 • Фінанси, банківська справа та страхування
 • Менеджмент
 • Маркетинг
 • Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
 • Право
 • Екологія
 • Прикладна фізика та наноматеріали
 • Прикладна математика
 • Інженерія програмного забезпечення
 • Комп’ютерні науки та інформаційні технології
 • Комп’ютерна інженерія
 • Кібербезпека
 • Авіаційна та ракетнокосмічна техніка
 • Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
 • Енергетичне машинобудування
 • Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
 • Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
 • Мікро- та наносистемна техніка
 • Хімічні технології та інженерія
 • Біотехнології та біоінженерія
 • Біомедична інженерія
 • Телекомунікації та радіотехніка
 • Авіоніка
 • Видавництво та поліграфія
 • Архітектура та містобудування
 • Будівництво та цивільна інженерія
 • Геодезія та землеустрій
 • Соціальна робота
 • Туризм
 • Цивільна безпека
 • Авіаційний транспорт
 • Льотна експлуатація повітряних суден
 • Транспортні технології (на повітряному транспорті)
 • Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
 • Міжнародні економічні відносини
 • Міжнародне право

Follow us

© Copyright Aviator 2018. All Rights Reserved.