Затверджені наукові школи університету

13 березня 2018 року Науково-технічна рада під керівництвом проректора з наукової роботи Володимира Харченка затвердила наукові школи НАУ. До списку увійшли як традиційні напрямки, що є практично ровесниками університету, так і нові, появу яких продиктували вимоги часу.

Сьогодні наукові інтереси Національного авіаційного університету втілені у наступних наукових школах:

 1. Авіаційна трибологія. Засновник – д.т.н., професор Костецький Борис Іванович. Науковий керівник – д.т.н., професор Кіндрачук Мирослав Васильович.
 2. Експлуатаційна надійність та довговічність авіаційних двигунів і енергетичних установок. Засновник – д.т.н., професор Лозицький Леонід Петрович. Науковий керівник – д.т.н., професор Кулик Микола Сергійович.
 3. Управління процесами технічної експлуатації авіаційної техніки та забезпечення льотної придатності повітряних суден. Засновник – д.т.н., професор Комаров Андрій Олександрович. Науковий керівник – д.т.н., професор Дмитрієв Сергій Олексійович.
 4. Розробка методів прогнозування ресурсів авіаційних конструкцій. Засновник – д.т.н., професор Пеньков Олександр Михайлович. Науковий керівник – д.т.н.., професор Ігнатович Сергій Ромуальдович.
 5. Аеротермогазодинаміка та характеристики авіаційних газотурбінних двигунів. Засновник та науковий керівник – д.т.и., професор Терещенко Юрій Матвійович.
 6. Методи дослідження активних систем. Засновник та науковий керівник – д.т.н., професор Касьянов Володимир Олександрович.
 7. Аеронавігація. Засновник та науковий керівник – д.т.н., професор Харченко Володимир Петрович.
 8. Хіммотологія. Засновник – д.т.н., професор, член-кор. НАНУ Аксенов Олександр Федотович. Науковий керівник – д.т.н., професор Бойченко Сергій Валерійович.
 9. Авіаційна акустика. Засновник та науковий керівник – д.т.н., професор Токарєв Вадим Іванович.
 10. Інформаційно вимірювальні технології та системи. Засновник та науковий керівник – д.т.н., професор Квасников Володимир Павлович.
 11. Статистична обробка сигналів і даних. Засновник – д.т.н., професор Корнільєв Енгель Андріанович. Науковий керівник – д.т.н., професор Прокопенко Ігор Григорович.
 12. Методологія створення оптимальних систем стохастичної стабілізації рухомих об’єктів. Засновник д.т.н., професор Блохін Леонід Миколаєвич. Науковий керівник - д.т.н., професор Азарсков Валерій Миколайович.
 13. Кібербезпека. Засновник та науковий керівник – д.т.н., професор Корченко Олександр Григорович.
 14. Формування і розвиток механізму прав і свобод людини та громадянина. Засновник та науковий керівник – д.ю.н., професор Калюжний Ростислав Андрійович.

Наукова школа – це усталений науковий колектив,    що сформувався за певний  період науковцями для розв'язання довготривалих завдань за  певними  науковими напрямами,  виходячи з необхідності підвищення ефективності використання інтелектуального потенціалу держави у сфері наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності. Отримані наукові результати повинні бути визнані як в Україні, так і за її межами.

Завданням наукової школи є формування потужного наукового потенціалу з докторів наук (не менше 3 осіб) та кандидатів наук (не менше 10 осіб), що виконують науково-дослідні роботи за напрямами даної школи, результати яких періодично публікуються у провідних фахових вітчизняних та зарубіжних виданнях. До першочергових завдань також входить створення та реалізація аналітичних проектів, які всебічно характеризують наявний науковий потенціал та можливості школи щодо здійснення фундаментальних і прикладних наукових досліджень, реалізації розробок в інтересах держави.

Крім того, колектив   наукової   школи   підтримує,   продовжує   та   розвиває   наукові традиції засновників школи, проводить аналіз та оцінку якості галузевих наукових та науково-технічних програм, комплексних планів державного рівня та урядових доручень.

Follow us

© Copyright Aviator 2018. All Rights Reserved.